Flytning til udlandet

Hvordan giver man besked om, at man skal flytte til udlandet?

Måske står du overfor et spændende udlandsophold, men mangler et overblik over de vigtigste ting i forbindelse med flytningen? Læs her, hvad der er værd at vide.

Først skal du tage stilling til, om dit udlandsophold er længere eller kortere end seks måneder – dette har nemlig størst betydning for resten af din flytteproces.

Ophold i udlandet i 6 måneder eller derover

Hvis du flytter til udlandet og har planer om at bo der i 6 måneder eller derover, skal du melde din flytning til den kommune, du bor i, inden afrejse. Det kan du gøre via selvbetjeningen på borger.dk tidligst fire uger før, du flytter, og senest 5 dage efter flytningen. Herefter registreres du som udrejst i CPR.

Ophold i udlandet på mindre end 6 måneder

Hvis dit udlandsophold varer mindre end 6 måneder, behøver du ikke melde din flytning nogen steder. Du bevarer din danske folkeregisteradresse. Husk, at det har betydning for de rettigheder og ydelser, du kan få fra det offentlige, om du har fuld råderet over din bolig. Fuld råderet betyder, at du hverken fremlejer, låner eller lejer din seneste bolig ud, mens du er i udlandet.

Hvis du alligevel udlejer eller opsiger din bolig under udlandsophold på mindre end 6 måneder, skal du kontakte kommunen, så de kan vurdere, om du stadig kan have bopæl i Danmark.

Sådan flytter du hjem til Danmark igen efter flytning til udlandet

Når du flytter hjem til Danmark igen, skal du opholde dig i landet i mindst 3 måneder, før du kan blive registreret som indrejst i CPR og være fuldt dækket af sygesikringen. Efter 6 måneder har du pligt til at oplyse om din nye bopæl til bopælskommunen. Er du ikke i forvejen dansk statsborger, skal du kunne dokumentere opholdstilladelse, før du kan blive bopælsregistreret.